Multi Stakeholder Management

Gedreven door impact doet Originate graag initiatieven en projecten waarbij een veelheid aan stakeholders een rol spelen, waar belangen soms tegengesteld zijn, maar waar iedereen het gevoel heeft dat als iedere stakeholder een bijdrage kan leveren er iets neergezet kan worden wat nieuw, innovatief en bovenal enorm waardevol is.

In dit soort omgevingen komt de kennis –en ervaring, de hard & soft skills van Originate het meest tot zijn recht. Originate doet vaak het procesmanagement van dit soort trajecten volgens een beproefde methodiek. Deze methodiek heeft Originate, als founding Partner van TwentyOne (http://twentyone.futureproof.community) samen met een aantal andere partners doorontwikkelt en eveneens gebruikt in een aantal (internationale) projecten. Gedurende dit soort trajecten werkt Originate aan het bouwen van vertrouwen tussen alle partijen en het waarderen en laten zien van ieders bijdrage aan het geheel. Er wordt gewerkt een projectresultaat waar iedereen wat aan heeft (middels het delen van risico’s en winsten) waardoor het projectbelang voor iedereen bovenaan staat en er zo min mogelijk energie gaat zitten in het beschermen van ieders eigen belang en het daardoor soms tegenwerken van een ander.

Screen Shot 2016-03-07 at 17.07.59

Vanwege de haar technische/bedrijfskundige kennis en ervaring  in combinatie met de coaching en facilitatie skills, is Originate in staat de waarde van ieders bijdrage te vatten in een verhaal waarbij iedere partij een bijdrage levert, er daardoor draagvlak ontstaat en er bovenal energie vrijkomt het project tot een succesvol einde te brengen. De projecten die Originate doet zijn vaak gerelateerd aan de gebouwde omgeving en van zowel nationale als internationale aard.